Pages

2015. március 29., vasárnap

Hiszamacu Fujo: Monológ (Hitori Kotoba, 1830)


Aki a sakuhacsit kívánja tanulmányozni, annak távol kell tartania magát a világi gondolatoktól, el kell határolódnia vágyaitól és sutba kell hajítania a „jobb” és a „rosszabb” fogalmait. Elméjét a hasára, a köldöke alatti területre kell összpontosítania, mert itt hallhatja meg a bambusz hangját. Ez a legfontosabb dolog. Emiatt kell csukott szemmel is játszania. Különösképp a kezdők figyeljenek erre, mert a nyitott szem világi gondolatokat ébreszthet.

A sakuhacsit nem szabad túl szorosan fogni. Ha túl szoros a fogás, feszültség ébred. Ha így történik, az elme elcsendesítése a megoldás. Tudni kell, hogy a feszültség a sakuhacsi betegsége. A hangszert a jobb kéz hüvelykujjának és középső ujjának szabad csak tartania, de nem túl nagy erővel.

A sakuhacsi játéknak szabályai vannak. A legalapvetőbb szabály maga a kotta. Aki áthágja a szabályokat, kizárja magát a hagyományból. Nem ajánlott tehát ismételten eltérni a kottában foglaltaktól.

A meri-kari technikának[1] különösen nagy a jelentősége. Ha ez hiányzik, az olyan, mintha csak egy csövön fújnánk keresztül a levegőt, márpedig ebben nincs az égvilágon semmi. Az is jó, ha a hang biztos és határozott, de a vad fújás már nem igazán kellemes.

Nem kell a kezdetektől fogva mindenáron a gyönyörű hang kialakítására törekedni. Visszataszító, ha valaki imád csodálatos hangon játszani.

Ha valaki egy darabot megszólaltat, el kell játszania az elejétől a végéig megszakítás nélkül, ahogyan a lótusz szára nő csomómentesen. Nem szabad megtörni a darab ívelését. A lélegzetvételből fakadó szüneteket az elme segítségével kell áthidalni. Ha így teszünk a kezdetektől fogva, nem fog megtörni semmilyen ív.

Még a najasi[2] esetén sincs helye törésnek.

Ami a darabokat illeti, igen nagy jelentősége van annak, hogy a megfelelő tempót válasszunk. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. A nyugodt darabok esetén az a helyes, ha nyugodtan játsszuk őket, a lendületes darabok esetén pedig az, ha lendületesen. Minden egyes darab más tempót, másféle időzítést követel. Ezt rendesen meg kell tanulni.

A kezdő első feladata a sakuhacsi játéktechnikájának gyakorlása. Ha már mestere a technikának, átengedheti magát a zene szellemiségének. A mestert nem a technika teszi, hanem a zene szellemisége. A zene szellemiségének azonban a mesterségbeli tudás is része. Aki nem mestere a technikának, azt nem fogja áthatni a zene szellemisége. Ha pedig valaki teljes figyelmét már kezdőként is csak a zene szellemiségének szenteli, akkor nem lép a bambusz útjára soha, mert annak egész életében csak teoretikusa marad. Ez kétségbevonhatatlan!

Nem jó mindig teljes erőből, vadul fújni. Játszani egyenletesen és határozottan kell.

Manapság megnagyobbították a hanglyukakat. Ennek ellenére azok a hangszerek, amelyeknek kisebb méretűek a hanglyukai, nem mondhatók rosszabbaknak. Ha a bambuszból mindent kihoz valaki, akinek stílusa érett, nincs jelentősége, hogy a lyukak kisebbek-e vagy nagyobbak. Kezdőknek nehezebb kisebb hanglyukakkal játszani. De az ő szempontjukból is közömbös, hogy a lyukak mekkorák.

Vannak emberek, akik azt gondolják, hogy a bambusz azon tónusát, amelyet úgy hívunk, hogy „a dolgok múlandóságának melankóliája” [mono no aware], szomorúan, mély érzelmekkel fejezhetik ki igaz módon. Nevetséges! A sakuhacsi játék ténylegesen nem azt jelenti, hogy mások hallgatnak! A sakuhacsi saját elméd átalakításának eszköze.

Aki szomorú, még szomorúbbá válik, [ha meghallja a sakuhacsi muzsikáját,] aki pedig vidám, még vidámabb lesz. A szomorúság és vidámság nem az előadóhoz tartozik, hanem a hallgatóhoz. Ez vitathatatlan!

Senki sem kárhoztatható, ha eltér [a darabok rögzített formájától], mikor szólóban játszik. Ám ha másvalakivel muzsikál, s társa eltér a formától, valahogyan össze kell, hogy hangolódjanak. Ha egyikük dominálni akar, a bambusz zenéje kaotikussá válik. A sakuhacsi igazi valója nem a közös muzsikálás, noha azok is sugjót[3] gyakorolnak, akik képesek harmonikusan együtt játszani. A közös muzsikálás legfontosabb elve a másik segítése.

Idegen darabokat is lehet játszani, mint amilyen például a „fölműves dala”. E darabokban nem szólal meg talán a csodálatos júgen[4] tónus? Nem érdemes tehát ezeket is megtanulni?

A kezdő gondosan ügyeljen arra, hogy a hangmagasság pontos legyen. Ha az intonáció ingatag, s a gyakorlás ennek jegyében folytatódik, más játékában sem fogja a tanuló a helyes intonációt észlelni, s letéved az útról. A kezdőnek persze nehéz megítélnie, hogy intonációja jó-e vagy sem. Ám a későbbiekben, már ha komolyan tanul, képessé válik arra, hogy a hangmagasságot többé-kevésbé pontosan felismerje.

Az egyes hangok tiszta intonálása minden egyes hangszer esetén eltérő lehet. A legtöbb hangszeren az első és a második hanglyuk megnyitása révén képzett hang eleve tisztább, mint a harmadikhoz és negyedikhez tartozó, illetve a negyedik és az ötödik kevésbé tiszta, mint a második és a harmadik. Egy jó sakuhacsin mind az öt hang tisztán, se nem gyengén, se nem túl testesen szól. Sajnos azonban többnyire nem ez a helyzet.

Amit a bambusz nem tud már eleve magától, azt emberi ügyeskedés nem pótolhatja. Egy hamis hangszert el kell fogadni hamisnak és a tiszta intonációt játéktechnikailag kell megoldani.

Hiába is írná le egy mester, hogyan épít sakuhacsit, a lényeg úgysem jönne át. Emiatt sokan, igazi tudás híján, saját elképzeléseik alapján alakítják ki a hanglyukakat, majd mindenféle növényi kencével felfényezik a bambuszt, a külcsín pedig megtéveszti a gyanútlan kezdőt. Az ilyeneket csak a pénz érdekli. Erre nem is vesztegetek több szót.

Milyen kár a bambuszért, amelynek amúgy magától szép hangja lenne! Ha ilyen idióták készítenek sakuhacsit, a bambusz örökre megnyomorodik s nem lesz soha több, mint egy bunkósbot. Mily szomorú is ez!

Sokan vannak olyanok, akik csak arra ügyelnek, hogy az éppen tanult darab egymást követő hangjait memorizálják. Ez komoly félreértés. A meri-kari és az időzítés a sakuhacsi játék lényege, s aki ezt megérti, miután memorizálta a darab hangjait jó játékos. Egy kezdő vagy akár egy haladó erre semmilyen körülmények között nem képes. Nekik az a legfontosabb, hogy mindenben hűen kövessék mesterük játékát. Emiatt van óriási jelentősége annak, hogy ki a mestere. E kérdésben senki sem lehet könnyelmű! A hangok puszta lejátszását még nem nevezhetjük sakuhacsi játéknak. Ügyelj hát, hogy ezt elkerüld!

Sokan vannak olyanok, akik képesek hasonló hangon fújni, mint ahogy a sakuhacsinak szólnia kell, és nem átallanak másokat kritizálni, lenézve olyanokat is, akik többet tudnak náluk. Tartsd távol magad az ilyenektől, mert tőlük tanulni értelmetlen. Csalók ők, akik félrevezetik a kezdőt. Akit pedig egyszer félrevezettek, az soha többé nem lesz képes a helyes útra térni.

A falut, ahol nincsenek madarak, megszállják a denevérek, ahogyan a hamis mesterek is téves dolgokat terjesztenek és becsapják azt, aki még tudatlan. Tartsd meg a két lépés távolságot, ha olyannal találkozol, aki nem az önművelés útján vált mesterré. Ilyen esetben nem szabad habozni!  Milyen szánalmas is ez! Pedig csak annyi az egész, hogy egész életünket a sakuhacsinak kell szentelnünk.

Ha egy sakuhacsi tanár olyannak találkozik, aki jobban játszik nála, igaz szándékkal meg kell kérnie arra, hadd szegődjön tanítványául, hogy ily módon hallhassa a bambusz hangját s a jobb játékos taníthassa és számára megfelelő instrukciókat adjon. Egy ilyen tanítványnak azonban nem szabad elszigetelődnie alkalmi mesterétől, hanem teljesen rá kell bíznia magát ítéleteire. 

A mostani gyakorlat szerint vannak darabok, amelyeket nem egyedül kell játszani, hanem együtt egy szangen[5] játékossal. Ha így teszünk, a sakuhacsi a maga sajátos bambuszhangjával háttérbe szorul és elveszíti igazi jelentőségét.

Az ilyenek semmire sem mennek a sakuhacsival. Úgy fest, mintha játszanának rajta, pedig csak ellopják a nevét, jól be is mocskolva azt, holott a sakuhacsi fontos zen eszköz. A Fuke hagyomány követői számára e játék nem megengedett.  Aki a bambusz útját komolyan kívánja követni, ennek szentelve életét, annak távol kell magát tartania az ilyenektől, s nem szabad köreikbe bevonódnia.

Amit itt leírtam, bizonyára megkönnyíti a kezdők számára, hogy megleljék a helyes utat. Mivel azonban ezek csak általános magyarázatok, a tanulót nem óvják meg teljesen a tévedéstől. Azt, hogy valójában hogyan kell játszani a sakuhacsin, mindenki személyesen kell tanárától megtanulnia.
[1] A fúvás szögének megváltoztatása megváltoztatja a hangmagasságot. A hangszer alaphangkészlete e technika révén kibővíthető, valamint megszólaltathatóvá válnak a sakuhacsi játék egyedi jellegzetességei, a sajátos hajlítások és más díszítések.
[2]  Lefelé hajlított záróhang.
[3] A sugjó olyan gyakorlás, amelynek célja nem művészi, s nem is az, hogy a gyakorló vagy a gyakorlók egy adott mesterségbeli készséget kifejlesszenek, hanem az, hogy az elme a zen által megkövetelt állapotba kerüljön.
[4] A júgen a klasszikus japán esztétika egyik alapfogalma. Valami jelenlévő, de teljes valójában meg nem nyilvánuló tartalom érzete, a megjelenő sejtelmes utalása valami megfoghatatlanra. 
[5] Samiszen, három húros japán pengetős hangszer.ű

Fordította és a jegyzeteket írta: Kenéz László 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése